Krzysztof Pietraszkiewicz: Nasza propozycja koresponduje z potrzebami rynku