Krzysztof Pietraszkiewicz: Obciążenia hamują akcję kredytową