Krzysztof Pietraszkiewicz: Technologiczne wsparcie dla polskiej gospodarki