Krzysztof Pietraszkiewicz: Walne Zgromadzenie ZBP potwierdziło priorytety na kolejne lata