Krzysztof Pietraszkiewiczem: Gospodarka elektroniczna wymaga wspólnego wysiłku