Leszek Rowiński: Dwa rozwiązania – wiele możliwości