M. Boni: inwestycja w cyfryzację może przynieść miliony złotych oszczędności