Marcin Pawłowski: Dyrektor Obszaru Klienta Zamożnego Bank Zachodni WBK S.A.