Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP