Marta Penczar: Consumer finance potwierdza potencjał wzrostu