Mateusz Morawiecki: Fuzja przyniosła zakładane efekty