Mateusz Morawiecki: Istotne dla środowiska kwestie wymagają zgodnej współpracy