Mazowsze za 1,5 roku opuści grupę najbiedniejszych województw Unii