Mieczysław Groszek: Relacja banki-IT wyznacza nową jakość