Min. Finansów proponuje: sprzedawcy będą mogli wybrać, którą kartę płatniczą akceptują