Nowe regulacje bankowe zabezpieczą przed kryzysem, ale i ograniczą udzielanie kredytów