Nowy ład regulacyjny i niskie stopy to wyzwanie dla sektora