Polski oddział Bank of China będzie obsługiwał całą Europę Środkową