Prof. J. Buzek: Europa potrzebuje zarówno oszczędności, jak i inwestycji we wzrost