prof. Leszek Pawłowicz: Wiceprezes Zarządu Instytu Badań nad Gospodarką Rynkową