Przekształcenia Banków Spółdzielczych wymagają wpisania w szerszy kontekst