Resort gospodarki walczy o dłuższe życie Specjalnych Stref Ekonomicznych