Spada liczba udzielanych kredytów hipotecznych. Bankowcy proponują kasy oszczędnościowo-budowlane