Spółki z Europy Środkowo-Wschodniej zyskały swój indeks na GPW