Tomasz Bogus: Nowa strategia, główne jej cele oraz nadzieje z nią związane