Tomasz Niewiedział: Dyrektor Obszaru Bankowości Mobilnej i Internetowej Bank Zachodni WBK S.A.