UE pracuje nad nowym prawem bankowym. KNF: System banków spółdzielczych musiałby się istotnie przeorganizować