W czasie spowolnienia obligacje popularniejsze od akcji