W. Pawlak: nie będzie nacjonalizacji firm budowalnych, ale restrukturyzacja na wzór amerykański