Współpraca Banków Spółdzielczych z JST ma modelowy charakter