Wymogi regulacyjne chcemy wdrażać z korzyścią dla banku