Wypowiedź na FTBS 2015: Andrzej Wolski – Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.