Wypowiedź na FTBS 2015: Dariusz Bugajski – Bank Spółdzielczy w Chodzieży