Wypowiedź na FTBS 2015: Dariusz Kozłowski – Centrum Prawa Bankowego