Wypowiedź na FTBS 2015: Jerzy Bańka – Związek Banków Polskich