Wypowiedź na FTBS 2015: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich