Wypowiedź na FTBS 2015: Marcin Malicki – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych