Wypowiedź na FTBS 2015: Paweł Bisek – BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group