Wypowiedź na FTBS 2015: Teresa Kudlicka– Bank Spółdzielczy w Płońsku