Za mało pieniędzy dla poszkodowanych przez przymrozki