Zapewnienie stabilności sektora i każdego Banku Spółdzielczego to priorytet