Zdefiniowanie roli funduszu udziałowego to kwestia o kluczowym znaczeniu