Mundialowa Inwestycja – nowy produkt strukturyzowany w eurobanku

Bankowość

Do 18 czerwca 2014 r. trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku. Ponownie ofertę przygotowano wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt składa się z promocyjnej lokaty i ubezpieczenia na życie i dożycie.

Do 18 czerwca 2014 r. trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku. Ponownie ofertę przygotowano wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt składa się z promocyjnej lokaty i ubezpieczenia na życie i dożycie.

Mundialowa Inwestycja

To produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie wraz z promocyjną lokatą oprocentowaną 4% w skali roku. Inwestycja oparta jest na notowaniach cen akcji 4 spółek: Adidas, Coca-Cola, Kia Motors i Sony - oficjalnych partnerów organizatora Mundialu 2014. Wszystkie zainwestowane środki finansowe w produkt strukturyzowany są objęte gwarancją ochrony i zwrotu kapitału na poziomie 100,1% na koniec okresu inwestycji. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5000 złotych.

Warunki oferty

W okresie zapisów, czyli od 5.05.2014 r. do 18.06.2014 r., zainwestowane środki lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie (4% w skali roku). Po zakończeniu okresu zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto klienta i od razu są do jego dyspozycji, a kapitał przekazywany jest na produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. W ciągu 2,5 roku trwania inwestycji klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu tego okresu klient otrzymuje gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z potencjalnie wypracowanym zyskiem - premią. Warunkiem do jej wypłaty jest utrzymanie się notowań cen akcji wybranych spółek w okresie inwestycji w przedziale 100% - 134,99%, przy czym 100% to wartość początkowa ceny notowań akcji.

Aby osiągnąć jak najwyższą premię, ceny notowań akcji spółek z koszyka w trakcie okresu inwestycji powinny osiągnąć jak najwyższy wzrost w wyznaczonym przedziale 100% - 134,99%. Maksymalna osiągalna wartość premii wynosi 34,99%. Jeśli akcje danej spółki osiągną lub przekroczą 135% wartości początkowej, do obliczenia premii zostanie przyjęta wartość 5% dla tej spółki. Jeśli natomiast cena akcji spadnie poniżej wartości początkowej, do wzoru zostanie podstawiona ujemna wartość, o jaką nastąpił spadek.

Jak można skorzystać z oferty

Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku oraz mieć ukończone 18 lat i nieukończone 78 lat. Okres zapisów trwa od 05.05.2014 do 18.06.2014 r. Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów jak i podczas okresu ubezpieczenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy w okresie ubezpieczenia tj. przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki, w wysokości nie więcej niż 8% wpłaconej składki.

Źródło: eurobank

Udostępnij artykuł: