Murapol ma zapłacić 10,4 mln zł kary. Spółka złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF 

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Murapol dwie kary pieniężne o łącznej wysokości 10,4 mln zł za naruszenia ustawy o ofercie publicznej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Murapol dwie kary pieniężne o łącznej wysokości 10,4 mln zł za naruszenia ustawy o ofercie publicznej.

#KNF jednogłośnie nałożyła na @GrupaMurapol dwie kary pieniężne o łącznej wysokości 10,4 mln zł za naruszenia ustawy o ofercie publicznej #Murapol @uknf

"I kara w wysokości 9,9 mln zł nałożona została za naruszenie w 2017 r. obowiązku ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding w związku z przekroczeniem przez Murapol wraz z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI SA) 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów),Czytaj także: KNF nałożyła 5 mln zł kary i cofnęła zezwolenie na działalność dla Saturn TFI >>>

II kara w wysokości 500 tys. zł nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA w związku z 'parkowaniem akcji' w okresie 2017-2018 r." - czytamy w komunikacie.Naruszenia, których dopuścił się Murapol, związane były z posiadaniem akcji Skarbiec Holding przez Murapol wraz z Venture FIZ, HAS oraz Pruszyński Nieruchomości. Venture FIZ, HAS oraz Pruszyński Nieruchomości posiadały akcje w imieniu własnym, ale na rzecz Murapolu, co było przejawem tzw. parkowania akcji. Murapol miał więc obowiązek sumowania głosów, wynikających z akcji Skarbiec Holding, które posiadała bezpośrednio, z głosami wynikającymi z akcji Skarbiec Holding posiadanych przez "podmioty parkujące", wskazano.

Maksymalny wymiar kar pieniężnych

Komisja wskazuje, że maksymalny wymiar kar pieniężnych w sprawie wynosi:w pkt I – 10 000 000 zł,w pkt II – 5 000 000 zł.Komisja informuje, że zawiadamianie o zmianach stanu posiadania, w przypadkach "parkowania akcji" spółki publicznej w innych podmiotach, a także realizowanie obowiązków związanych z obowiązkiem wezwania do zamiany lub sprzedaży akcji, jest istotne dla inwestorów i przyczynia się do ochrony ich praw. Informacje o zmianach w stanie posiadania akcjonariuszy większościowych bowiem umożliwiają im bieżące zapoznanie się z aktualnym akcjonariatem, a ogłoszenie wezwania po cenie minimalnej przez podmiot przekraczający określony próg - pozwala na wyjście akcjonariuszom mniejszościowym z inwestycji na równych warunkach, podsumowano.

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF 

Murapol czeka obecnie na doręczenie decyzji administracyjnej KNF dotyczącej nałożenia dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości 10,4 mln zł. Spółka ocenia tę decyzję jako nieprawidłową i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez KNF, podał Murapol.Spółka podkreśliła, że będzie w stanie zająć wyczerpujące stanowisko w tej sprawie dopiero po szczegółowej analizie treści decyzji KNF."Murapol S.A. jednocześnie oświadcza, że wykorzysta pełną ścieżkę odwoławczą od ww. decyzji i w ustawowym terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia decyzji złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ocenie Murapol S.A., decyzja ta jest bowiem w pełni nieprawidłowa i oparta jest na przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy o ofercie dotyczących tzw. parkowania akcji" - czytamy w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: