Na aukcji zamiany znowu niski popyt na obligacje skarbowe

Komentarze ekspertów

Czwartek 25 czerwca nie zmienił znacząco obrazu rynku z dnia poprzedniego. Notowania EUR/USD oraz EUR/PLN pozostawały względnie stabilne. Eurodolar pozostawał blisko 1,12 a eurozłoty w przedziale 4,17. Rynek walutowy w dalszym ciągu trwa w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie negocjacji odnośnie międzynarodowej pomocy finansowej  dla Grecji.

Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejski Bank Centralny uzgodniły wspólne stanowisko (m.in. podwyżka VAT-u, szybsze wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego, cięcia wydatków na wojsko), które zaprezentowano greckim negocjatorom jednak w dalszym ciągu rząd w Atenach nie wyraża na nie zgody. Osiągnięcie porozumienia z wierzycielami jest warunkiem odblokowania ostatniej raty wsparcia dla Grecji w wysokości 7,2 mld euro. Aktualny program pomocowy wygasa 30 czerwca ale żeby miał on szansę zostać uruchomiony w terminie porozumienie musi zostać osiągnięte najpóźniej do końca weekendu tak aby parlamenty w Grecji i innych krajach strefy euro miały szansę je zatwierdzić. Strona grecka prawdopodobnie liczy, że obawy przed całkowitym lub częściowym bankructwem, którego dalsze konsekwencje wiązałyby się z wyjściem Grecji ze strefy euro i być może uruchomieniem niebezpiecznego precedensu prowadzącego również do wyjścia innych państw z Eurolandu doprowadzą ostatecznie do znaczącego złagodzenia stanowiska w kwestii warunków odblokowania pomocy finansowej. Wierzyciele prawdopodobnie zakładają, że grecki rząd ostatecznie nie odważy się grać na opuszczenie strefy euro ze względów politycznych, gdyż ewentualne przejście na drachmę wiązałoby się z silną deprecjacją tej waluty i znacznym zubożeniem społeczeństwa – co niechybnie mogłoby doprowadzić do gwałtownych protestów społecznych zmęczonego zaciskaniem pasa społeczeństwa. W takich warunkach negocjację będą się toczyć zapewne do ostatniej chwili.

Na rynku stopy procentowej czwartkowa sesja rozpoczęła się od lekkiego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. W naszej ocenie mogła to być reakcja rynku na zbliżający się przetarg zamiany. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami inwestorzy po raz kolejny zgłosili niski popyt na papiery, a Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o łącznej wartości zaledwie 2,08 mld PLN. Z oferowanych PS0420 i DS0725 zdecydowanie największym powodzeniem cieszyły się papiery 5-letnie. Ich łączna sprzedaż wyniosła 1,50 mld PLN. Rentowności obligacji zostały ustalone na poziomach odpowiednio: 2,69% i 3,20% (oczekiwaliśmy poziomów odpowiednio: 2,68% i 3,20%). Relatywnie wysokie rentowności obligacji potwierdzają umiarkowane zainteresowanie inwestorów czwartkową aukcją (były one 2 pb wyższe od poziomów z końca środowej sesji).

Do końca tygodnia nie spodziewamy się istotniejszych impulsów ze strony danych makroekonomicznych. Dlatego zakładamy stabilizację rentowności na dotychczasowych poziomach. To co potencjalnie może zmienić nastroje na rynku, to informacje w sprawie Grecji.

Mirosław Budzicki,
Jarosław Kosaty,
Biuro Strategii Rynkowych,
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: