Na co skarżą się klienci polskich ubezpieczycieli?

Z rynku

Jakie były ubezpieczeniowe skargi w 2021 roku? Rzecznik Finansowy podsumował napływające do niego w 2021 roku skargi. Podsumowanie zawiera wiele interesujących informacji na temat polis, zauważają eksperci Ubea.pl.

klienci kobieta i mężczyzna składający skargę, w rozmowie z urzędnikiem
Fot. stock.adobe.com / fizkes

Jakie były ubezpieczeniowe skargi w 2021 roku? Rzecznik Finansowy podsumował napływające do niego w 2021 roku skargi. Podsumowanie zawiera wiele interesujących informacji na temat polis, zauważają eksperci Ubea.pl.

Można już przyzwyczaić się do faktu, że Rzecznik Finansowy co roku podsumowuje skargi napływające do niego od klientów i petentów instytucji finansowych. Warto przypomnieć, że wspomniany rzecznik, który zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, wspiera nie tylko osoby korzystające z usług firm ubezpieczeniowych.

Ważnym obszarem działania Rzecznika jest też pomoc klientom instytucji bankowych oraz kapitałowych. Co więcej, nie wszystkie skargi poszkodowanych oraz klientów instytucji finansowych są uzasadnione. Niemniej jednak, niedawne podsumowanie ubiegłorocznych skarg do Rzecznika Finansowego pozwala wyciągnąć wiele wniosków.

Przez cały 2021 rok do RF napłynęło 9315 nowych wniosków o podjęcie interwencji dotyczącej rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

Niestety, wspomnianych skarg znów było całkiem sporo. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wyjaśniają dla aleBank.pl w jakich obszarach rodzime zakłady ubezpieczeń powinny najbardziej poprawić jakość swoich usług. 

Czytaj także: Marsh Global Insurance Market Index: stawki polis cybernetycznych gwałtownie rosną, inflacja zaczyna budzić obawy ubezpieczycieli

Ubezpieczeń dotyczyło ponad 9000 skarg do Rzecznika Finansowego …

Coroczne sprawozdanie Rzecznika Finansowego w kontekście skarg (wniosków o interwencję RF) uwzględnia dwa główne obszary działania wspomnianej instytucji. Chodzi o rynek ubezpieczeniowo-emerytalny oraz bankowo-kapitałowy.

Przez cały 2021 rok do RF napłynęło 9315 nowych wniosków o podjęcie interwencji dotyczącej rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego. Warto jednak podkreślić, że sam rynek emerytalny stanowił margines, o czym świadczy liczba skarg wynosząca zaledwie dwadzieścia.

‒ Dla porównania, rynku kapitałowo-bankowego dotyczyły w minionym roku 7902 skargi - podaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Niezbyt korzystnie dla ubezpieczycieli przedstawia się także podział kierowanych do Rzecznika Finansowego wniosków o interwencję pod względem rodzaju instytucji finansowej oskarżanej o nierzetelność. Okazuje się bowiem, że z działalnością krajowych zakładów ubezpieczeniowych oraz oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń było związane aż 53% nadsyłanych skarg.

Rynku kapitałowo-bankowego dotyczyły w minionym roku 7902 skargi

Drugie miejsce zajęły banki z wynikiem na poziomie około 37% w 2021 r. Znaczenie pozostałych instytucji w kontekście skierowanych wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego było jedynie marginalne.

‒ Warto jednak odnotować dwuprocentowy wynik dotyczący zagranicznych zakładów ubezpieczeń ‒ podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Dlaczego w 2021 roku ubezpieczyciele zarobili mniej?

Nie tylko skargi dotyczące OC były bardzo częste

Jak nietrudno się domyślić, w minionym roku Polacy często skarżyli się Rzecznikowi Finansowemu na najpopularniejsze ubezpieczenia w naszym kraju, czyli obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chodzi zarówno o osoby likwidujące szkodę u ubezpieczyciela sprawcy, jak i poszkodowanych, którzy dzięki systemowi bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) naprawiali uszkodzone auto z pomocą „własnego” zakładu ubezpieczeń.

Jednakże dane Rzecznika Finansowego wskazują, że rodzime towarzystwa ubezpieczeniowe mają problem nie tylko ze skargami dotyczącymi obowiązkowego OC.

‒ Warto zatem przyjrzeć się dokładniej strukturze wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego ‒ komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Widzimy wzrost liczby skarg dotyczących polis na życie, również tych bez ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Aneks do najnowszego sprawozdania Rzecznika Finansowego wskazuje, że w minionym roku najwięcej wniosków o rozpoczęcie postępowania interwencyjnego dotyczyło następujących polis:

- OC dla kierowców - 2542 wnioski (27,3% ogółu);

- Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW) - 1757 wniosków (18,9%);

- Ubezpieczenia mienia osób prywatnych - 644 wnioski (6,9%);

- Ubezpieczenia na życie bez ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego - 571 wniosków (6,0%);

- Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ‒ 465 wniosków (5,0%);

- Autocasco - 454 wnioski (4,9%);

- OC przedsiębiorcy - 473 wnioski (5,0%).

Wysoki wynik dotyczący polis wypadkowych i chorobowych może wzbudzać pewne zaskoczenie. Warto jednak pamiętać, że w 2020 roku podobna część wniosków o interwencję RF miała związek ze wspomnianymi polisami.

‒ W ujęciu rocznym widzimy wzrost liczby skarg dotyczących polis na życie, również tych bez ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ‒ zauważa Paweł Kuczyński.

Zaskoczenia nie wzbudza lista częstych powodów, które skłoniły klientów ubezpieczycieli i poszkodowanych do poszukiwania wsparcia Rzecznika Finansowego. Oprócz oddalenia roszczeń (47,5% wniosków/skarg) oraz zbyt niskiej wartości świadczenia (30,9%), na uwagę zasługują zarzuty związane z poziomem składki (6,3%), utrudnianiem wglądu w akta szkodowe (3,9%) oraz opieszałością w postępowaniu odszkodowawczym (3,3%).

‒ Analogiczne statystyki Rzecznika Finansowego z lat 2022‒2023 na pewno będą ciekawe w kontekście ewentualnego wpływu nowej Rekomendacji KNF dla ubezpieczycieli likwidujących szkody komunikacyjne ‒ podsumowuje Andrzej Prajsnar.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: