Na horyzoncie ograniczenie skupu aktywów w USA

Raporty

Choć wynik czerwcowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w USA nie przyniósł żadnych nowych informacji dotyczących przyszłego kształtu polityki pieniężnej w Ameryce, to reakcje inwestorów praktycznie na wszystkich rynkach finansowych były bardzo silne.

Choć wynik czerwcowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w USA nie przyniósł żadnych nowych informacji dotyczących przyszłego kształtu polityki pieniężnej w Ameryce, to reakcje inwestorów praktycznie na wszystkich rynkach finansowych były bardzo silne.

Wyraźnie straciły akcje, w dół poszły notowania obligacji, zarówno skarbowych, jak korporacyjnych, a zyskiwał dolar. Relatywnie niewielkie były zmiany cen surowców. Takie zachowanie tych ostatnich można uznać za racjonalne. Amerykańskie władze monetarne podniosły nieco szacunki wzrostu tamtejszej gospodarki w 2014 r. W marcu prognozowano, że PKB pójdzie w górę o 2,9-3,4%, a teraz założenia mówią o 3-3,5%.

Jednocześnie jednak obcięto górną granicę tegorocznego wzrostu i teraz jest mowa o przedziale 2,3-2,6%, a nie jak w marcu o 2,3-2,8%. Inflacja ma pozostawać niska, a sytuacja na rynku pracy poprawiać się, ale powoli.

Zachowanie rynków finansowych można wiązać z uświadomieniem, że skup aktywów prędzej, czy później nie tylko w USA, ale i w innych krajach zakończy się, a wcześniej nastąpi ograniczenie takich programów. W takiej sytuacji inwestorzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej części obecne ceny aktywów są wynikiem fundamentalnej oceny sytuacji, w jakiej pochodną spekulacyjnych zachowań, bazujących na dopływie na rynki środków od banków centralnych. W tym roku wpływ spekulacji jest bardzo wyraźny i niewykluczone, że najlepsze w tym roku giełdy oddadzą większość ze zwyżek z pierwszych 5 miesięcy 2013 r.

Rynki nieruchomości

Aż o 27,5% w skali roku obniżyła się w maju produkcja budowlano-montażowa w Polsce. Wyeliminowanie wpływu czynników sezonowych, takich jak różna liczba dni roboczych, niewiele poprawiła ten bilans Spadek sięgał w takim wypadku 27,1%. We wszystkich działach regres koniunktury był bardzo widoczny, więc trudno go tłumaczyć jedynie efektem wysokiej bazy porównawczej związanej z realizacją inwestycji na Euro 2012. W budownictwie infrastrukturalnym było najgorzej, bo zniżka produkcji wyniosła aż blisko 33%. W zakresie wznoszenia budynków było to prawie 28%, a w segmencie robót specjalistycznych (na przykład prac wykończeniowych, czy związanych z przygotowaniem terenów pod budowy) - niecałe 18%.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku regres produkcji budowlano-montażowej wyniósł 21,5%. To pokazuje, że w maju nie tylko nie było widać oznak poprawy sytuacji w sektorze, ale wciąż negatywne zjawiska się w nim nasilały.

Home Broker Daily, nr 857 - ponierz.
130623.hb.daily.857.01.504x520

Zespół analiz
Home Broker

Udostępnij artykuł: