Comperia – Bartosz Michałek: Na koncie w banku można tracić. Dlaczego?

Pieniądze w banku są bezpieczne. Nie znaczy to jednak, że chroniona jest ich wartość. Za te same 100 złotych dzisiaj można kupić mniej niż przed rokiem. Ceny wzrosły. Nieefektywnie ulokowana "stówa" jest więc z czasem coraz mniej cenna. Z kolei dobre decyzje finansowe gwarantują uzyskiwanie z oszczędności odsetek wystarczających do pokonania inflacji.

Pieniądze w banku są bezpieczne. Nie znaczy to jednak, że chroniona jest ich wartość. Za te same 100 złotych dzisiaj można kupić mniej niż przed rokiem. Ceny wzrosły. Nieefektywnie ulokowana "stówa" jest więc z czasem coraz mniej cenna. Z kolei dobre decyzje finansowe gwarantują uzyskiwanie z oszczędności odsetek wystarczających do pokonania inflacji.

Inflacja. Jeden z podstawowych terminów języka ekonomii. Zjawisko odpowiedzialne za spadek wartości pieniądza w czasie lub, innymi słowy, za podwyżki cen. w zdrowej gospodarce miesiąc po miesiącu, rok po roku, towary i usługi stają się coraz droższe. Ich oferenci żądają od konsumentów systematycznie coraz więcej. Są zmuszeni do tego przez kontrahentów, którzy również wystawiają coraz wyższe faktury. Proces się nakręca, a przysłowiowa "stówa" jest coraz mniej warta.

Rośnie inflacja, rosną stopy procentowe

Świat finansów jest tak ułożony, że rynkowe stopy procentowe podążają w tym samym kierunku co inflacja. A to za sprawą banków centralnych, których celem jest zwykle dbałość o utrzymywanie stabilnej wartości pieniądza. Sposobem na podwyżki cen, a więc na rosnącą inflację, jest podwyższanie stóp procentowych. Tak działa na przykład polska Rada Polityki Pieniężnej (RPP), odpowiedzialna w ramach Narodowego Banku Polskiego (NBP) za decyzje w zakresie stóp procentowych. Kiedy ceny rosną zbyt szybko, należy schłodzić apetyty konsumentów i producentów do kupowania, co z kolei ma wpłynąć na stabilizację cen. Jak ograniczyć aktywność kupujących? Wyższą ceną kredytu, czyli wyższymi stopami procentowymi.

Wyższe stopy, więcej na lokacie

Stopy procentowe decydują nie tylko o cenach kredytów udzielanych przez banki. Wpływają również na ofertę lokat. Im wyższe odsetki dyktuje RPP tym lepsze lokaty oferuje innym bankom NBP, co z kolei pozwala na podwyższenie oprocentowania depozytów w bankach dla klientów indywidualnych. w idealnych warunkach oszczędności zdeponowane w "przyjaznym" banku będą zatem wolne od inflacji. Bowiem wraz z jej wzrostem, czyli z podwyżkami cen, będą rosły odsetki na lokacie. Tyle tylko, że idealne warunki są rzadkością...

Minimalne oprocentowanie konta

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen w Polsce wynosi aktualnie około 3% w ujęciu rocznym. Oznacza to, że średnio biorąc za każde sto złotych można po dwunastu miesiącach nabyć towary o dzisiejszej wartości 97 złotych. Aby "stówa" pozostała "stówą" dla oszczędności zdeponowanych w bankach, lokaty muszą przynosić minimum 3% rocznie po uwzględnieniu tzw. podatku Belki. Konto tylko niewielu banków spełnia ten warunek - z zestawienia, które przygotowała Comperia wynika, że niektóre banki oferują konta bankowe z oprocentowaniem 0%!

Otwarcie konta w "przypadkowym" banku i zdeponowanie tam pieniędzy na zwykłym rachunku bieżącym może być źródłem realnych strat. Warto wcześniej porównać oferty.

Tabela 1: Oprocentowanie rachunków bieżących.

Aby pobrać pełną wersję kliknij tutaj


tabela.comperia.01.420x

 

Bartosz Michałek

Analityk Comperia.pl

www.comperia.pl

Udostępnij artykuł: