Na konferencji w Jasionce dyskutowano o przyszłości polskiej wsi

Finanse i gospodarka

Konferencja "Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi. W dorocznym spotkaniu, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wzięli udział eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej.

Konferencja "Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi. W dorocznym spotkaniu, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wzięli udział eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej wykorzystać, mniejsze w przyszłej perspektywie budżetowej, środki w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich?

Komisarz Dacian Cioloş podkreślał determinację Komisji Europejskiej do wprowadzenia zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, w tym chęć jej uproszczenia także w odniesieniu do II filara WPR. Zapowiedział między innymi brak zgody KE w przypadku przedstawiania przez poszczególne państwa członkowskie zbyt skomplikowanych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

- Dyskusja w trakcie konferencji wskazała na kilka istotnych problemów związanych z polityką rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy podkreślali między innymi konieczność jak najszybszych decyzji w kwestii budżetu, gdyż uniemożliwia to przygotowanie PROW na lata 2014-2020 - mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dużo kontrowersji wzbudzała też kwestia ewentualnego przesunięcia ¼ środków z PROW na zwiększenie płatności bezpośrednich (I filar WPR), co zapowiedział minister Stanisław Kalemba.

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Dacian Cioloş (Komisarz ds. Rolnictwa UE), prof. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Stanisław Kalemba (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Leokadija Počikovska (Wiceminister Rolnictwa Litwy), Krzysztof Jurgiel (Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa), Marek Sawicki (Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa) oraz Czesław Siekierski (Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego) a także Artur Balazs i Adam Tański - byli ministrowie rolnictwa.

Konferencja, jak co roku towarzyszyła obchodom rocznicy śmierci Józefa Ślisza - działacza rolniczej Solidarności, wicemarszałka Senatu I i II kadencji. W trakcie konferencji Józef Ślisz został pośmiertnie uhonorowany odznaką - Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego.

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Udostępnij artykuł: