Na marginesie FTBS – ile regulacji w chmurze?

Bankowość spółdzielcza

Pytanie Ile regulacji w sektorze bankowym nie jest nowe, bowiem funkcjonuje w sektorze i jego otoczeniu od czasu kryzysu lat 2008/2009, kiedy to w reakcji na zawirowania o zasięgu globalnym europejscy regulatorzy postanowili określić wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości kapitału, oraz transparentności procesów obsługowych i zarządczych, w tej liczbie administrowania tzw. danymi wrażliwymi – pisze Maciej Małek po piątkowym webinarium Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej poświęconym chmurze obliczeniowej.

Fot. aleBank.pl

Pytanie Ile regulacji w sektorze bankowym nie jest nowe, bowiem funkcjonuje w sektorze i jego otoczeniu od czasu kryzysu lat 2008/2009, kiedy to w reakcji na zawirowania o zasięgu globalnym europejscy regulatorzy postanowili określić wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości kapitału, oraz transparentności procesów obsługowych i zarządczych, w tej liczbie administrowania tzw. danymi wrażliwymi – pisze Maciej Małek po piątkowym webinarium Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej poświęconym chmurze obliczeniowej.

Maciej Małek: Nie przypadkiem kapitał odpływa z Europy, bowiem w efekcie regulacji ( ... ) renta z kapitału jest mniej atrakcyjna dla inwestorów #ZBP #ForumTechnologiiBS

Trudno, co do zasady kwestionować owe działania, wszak do dziś obowiązuje powiedzenie; pewne jak w banku, a nie w Google’u, Amazonie, czy na Facebook’u. Również za sprawą regulacji właśnie.

Piątkowe webinarium w ramach FTBS dedykowane chmurze, potwierdziło, że także dla bankowości spółdzielczej to szansa na wprowadzanie zintegrowanych, standardowych rozwiązań mitygujących koszty i podnoszących efektywność procesów back office, także w obszarze gromadzenia i przetwarzania danych dla potrzeb sprawozdawczych.

Wystąpienie przedstawiciela KNF odnoszące się do Komunikatu KNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, tyleż syntetyczne co precyzyjnie interpretujące węzłowe wymogi w zakresie korzystania z tego rozwiązania skłania do postawienia paru pytań w kontekście polskim i europejskim.

Kapitał głosuje nogami

Nie przypadkiem od pewnego czasu kapitał odpływa z Europy, bowiem, również w efekcie regulacji zmierzających do zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa obrotu, renta z kapitału jest mniej atrakcyjna dla inwestorów.

Także wycena akcji banków notowanych na WIG 20 potwierdza tę konstatację. W tym kontekście zalecenie, aby serwer znajdował się na europejskim obszarze gospodarczym , a szyfrowane dane były przekazywane zgodnie z wymogami RODO, pomimo, że nie do zakwestionowania na gruncie obowiązujących standardów, generuje dodatkowe koszty, czyniące sektor mniej konkurencyjnym względem banków  nie związanych podobnymi obostrzeniami.

Zjawiska globalne i społeczności lokalne

Odrębna kwestia to efektywność samych rozwiązań informatycznych, bowiem nie przypadkiem globalni gracze na tym rynku pochodzą spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

To uwaga kierowana nie tyle do KNF, który stara się wypełniać europejskie dyrektywy na gruncie regulacji krajowych , ile do decydentów Wspólnotowych.

Ostatnie doświadczenia czasu pandemii wskazują dowodnie, że kontekst społeczny obrotu gospodarczego jest równie istotny jak stopa zwrotu z kapitału, zaś globalne zjawiska szczególnie mocno uderzają w społeczności lokalne, gdzie bankowość spółdzielcza jest silnie zakorzeniona.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: